Plan połączenia spółek

Instytut Wspierania Innowacji sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)

oraz

Pemba sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

uzgodniony dnia 20 maja 2019 r. w Warszawie

Dodaj komentarz